I offentlige institutioner er der al mulig grund til at sørge for god og energirigtig belysning. For det første kan de penge, som spares på elregningen, bruges til fornuftigere ting. For det andet skaber godt lys bedre trivsel og dermed formentlig mindre sygefravær. For det tredje kan intelligent brug af lyssætning regulere adfærd på en positiv måde.

belysning-energioptimering

Lys og energi

I offentlige institutioner er elregningen ofte en væsentlig post på budgettet. Men ved at ændre på belysningen, kan man også ændre på elregningen. LED-teknologien er blevet så god, at vi aldrig anbefaler andet end LED-belysning i offentlige institutioner. Vi gennemgår gerne jeres eksisterende belysning og kommer med et bud på, hvor stor en besparelse I kan få ved en energioptimering af jeres belysning samt hvor stort et energitilskud I kan få.

Lys og trivsel

Ud over den direkte økonomiske besparelse, er det også almindeligt kendt, at godt lys giver god trivsel. Hvis institutionens medarbejdere trives, bliver sygefraværet mindre, og det er en direkte fordel for både personale og brugere. Mens ingen vil finde sig i dårlig belysning på kontorer, ser vi ofte institutioner med tilfældig belysning med sparepærer eller lysstofrør af ringe kvalitet. Og ganske ofte har man indført vaner om at slukke alt for meget lys for at spare på strømmen. Energisparepærer og lysstofrør har ofte et meget begrænset farvespektrum og en alt for høj farvetemperatur (blåligt lys). Hvis I skifter til moderne LED-belysning, er I sikre på at få belysning, som styrker jeres trivsel. Lad os give jer professionel rådgivning, så I kan få ordentlig belysning samtidig med jeres lavere elregning.

Lys og adfærd

Hvis I bruger lyset klogt på i jeres institution, kan I på en positiv måde hjælpe både personale og brugere til en mere hensigtsmæssig adfærd, som sikrer både et bedre arbejdsmiljø og en mere givende hverdag for alle. I en daginstitution kan man f.eks. skabe en mere rolig stemning i nogle rum ved at have en dæmpet belysning, mens man kan skabe bedre muligheder for kreative aktiviteter ved at have et godt, bredspektret arbejdslys over det bord, hvor der skal tegnes og males. Vi har opdateret viden og erfaring omkring en god og sund anvendelse af belysning i offentlige institutioner.

Eftersyn af brandtekniske installationer

Brandtekniske installationer såsom nød- og panikbelysning, ABDL-anlæg m.fl. skal efterses af en godkendt fagperson med fastlagte mellemrum. Vi har de godkendelser, der skal til for at sikre, at jeres brandsikring fungerer, som den skal. For at leve op til lovgivningen, er det altså påkrævet, at der jævnligt kommer en elektriker ud til offentlige institutioner.

energioptimering-belysning-stensbjerg

Kontakt din elektriker til offentlige institutioner

Vi er klar til at hjælpe alle typer af offentlige institutioner med bedre belysningsløsninger, så I får lavere energiomkostninger, bedre trivsel og mere hensigtsmæssig adfærd.

    Kontrolspørgsmål:

    Kontakt os i dag og få den professionelle bistand