Som boligforening er man afhængig af, at el installationerne fungerer optimalt hele tiden. Fejl på installationerne kan hurtigt blive både besværligt og dyrt, så det er vigtigt at have en el installatør, som har kompetence til at håndtere disse og kan rykke ud med kort varsel.Stensbjerg El gennemgår eksisterende installationer og rådgiver om, hvordan I kan få rettet eventuelle fejl, så I er sikret bedst muligt driftsmæssigt og økonomisk.


El arbejde i boligforeninger

En boligforenings el installationer er isæt vigtige, da fejl på disse kan påvirke flere beboere og kan betyde manglende strøm hos flere eller i fællesinstallationerne. Vi ser ofte, at installationerne er ændret og udvidet uden, at der er blevet dokumenteret korrekt. Det betyder, at systemerne med tiden kan blive overbelastede og i værste fald farlige.
Vi gennemgår jeres el installationer fra A til Z og sammenfatter, hvad der skal repareres og vedligeholdes for at jeres installationer er lovlige og sikre. Og vores arbejde er ikke slut, før vi har lavet professionel dokumentation, så enhver el installatør kan se præcis, hvordan jeres system er designet.

Energioptimering i boligforeninger

Boligforeninger bruger typisk store mængder af strøm til belysning af fællesarealer, til styring af installationer og til faciliteter som f.eks. vaskeri, varme m.m.

Når vi besøger boligforeninger, finder vi ofte strømslugere, som helt unødvendigt har et alt for højt forbrug. Det koster boligforeningen penge hver eneste dag. Vi tilbyder de optimale alternativer, og vi viser hvor I får den bedste besparelse for den mindste investering. På den måde bliver jeres boligforening både billigere i drift og mere miljøvenlig.


Belysning i boligforeninger

Den vigtigste energioptimering findes for det meste i belysningen af fællesarealer. Det gælder både lys i opgange samt kældre og udendørsbelysning af gangarealer og opholdsarealer.

Ofte er der sparet på mængden af lys i et forsøg på at spare penge, men man risikerer, at dårlig belysning medfører større risiko for uheld og hærværk, og udgiften til dette kan hurtigt overstige besparelsen.

Vi foreslår derfor, at man så vidt muligt udskifter al belysning til LED-teknologi. LED-lys i den moderne udgave har langt højere lyskvalitet og lysstyrke ved et langt lavere energiforbrug end alle andre lyskilder. Derfor kan I være sikre på, at en udskiftning af al boligforeningens belysning til LED-lys, tjener sig selv hjem indenfor fornuftig tid.

Når boligforeningen skifter til LED-lys kan I opnå energitilskud. I sådanne tilfælde hjælper vi også gerne med indhentningen af dette.

elektriker-arbejde-el

Netværk og tv

Hvis boligforeningen skal leve op til moderne menneskers forventninger, skal der være en velfungerende forsyning af it-netværk og tv-signaler. Vi hjælper med at finde ud af, om jeres installationer lever op til nutidens krav, og hvis der er behov for forbedringer, er vi klar til at give jer både et godt tilbud og den bedst tænkelige service.

Installation af Hvidevarer

Hvidevarer skal fungere perfekt og kan være ret bekostelige for jeres elforbrug, såfremt de ikke gør det. Vi står klar med rådgivning hvad end det gælder indkøb af nye hvidevarer eller reparation af de gamle. Hos Stensbjerg El sørger vi for installation og service af alle slags hvidevarer.

el-installation-installatoer-el-til-boligforeninger

El installation ved ombygning, tilbygning, nybyggeri

Hvis boligforeningen planlægger byggeprojekter, vil vi gerne rådgive omkring el installationen, så vi sikrer jer, at jeres nye installationer hænger optimalt sammen med jeres eksisterende. På den måde kan I give den bedst mulige løsning, driftssikkerhed men også trivsel til jeres beboere.

Ring og hør om vores erfaringer med el arbejde i boligforeninger.

    Kontrolspørgsmål:

    Find kontaktoplysninger