Persondatapolitik

Vi har respekt for vore kunder og samarbejdspartnere, og beskyttelse af persondata er derfor noget, vi tager alvorligt.

I den daglige drift af vores virksomhed behandler vi oplysninger om personer, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik for at oplyse dig om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

Stensbjerg El ApS, Vordingborgvej 88, 4681 Herfølge
cvr-nr.: 35039163
er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på e-mail: [email protected].

Vi behandler personoplysninger for bl.a. at kunne oprette dig som kunde og opfylde vores aftale med dig, administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt overholde alle lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

De oplysninger vi modtager, bliver alene anvendt, videregivet og opbevaret i den forbindelse, og alle oplysninger er naturligvis undergivet vores fulde fortrolighed og sikkerhed.

De personoplysninger vi behandler, er typisk navn, kontaktoplysninger, adresse, ordre- og betalingsoplysninger samt specifikke oplysninger vedr. den enkelte el-opgave.

Retsgrundlag

De fleste af vores behandlinger sker for at forberede eller opfylde aftalen med dig eller for at overholde lovregler. I visse tilfælde registrerer vi oplysninger for at forfølge vores legitime interesse i at opfylde en kontrakt, f.eks. ved el-arbejde hos en beboer i et boligselskab eller andelsboligforening.

Videregivelse af oplysninger

Som udgangspunkt videregiver vi ikke oplysninger til andre udenfor Stensbjerg El. Men vi kan dog videregive oplysninger om dig til vores grossist, garantiordninger, forsikringsselskaber e.a.

Opbevaring af personoplysninger

Stensbjerg El opbevarer dine oplysninger så længe, som det er lovligt og nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger, dvs. indtil ordren er afsluttet og garantiperioden er ophørt, og i henhold til de forpligtelser, vi har efter bogføringsloven, dvs. 5 år efter udgangen af kalenderåret, hvor du har fortaget køb eller fået udført el-arbejde. Herefter slettes de.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

• Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Peoplement behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid – dog senest en måned efter din henvendelse

• Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

• Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

• Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

• Ret til dataportabilitet

• Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby – www.datatilsynet.dk, [email protected], Telefon 33 19 32 00