Landbruget stiller særlige krav til el installationer, fordi de skal fungere i et til tider hårdt produktionsmiljø men også til drift sikkerhed i forbindelse med dyrhold hvor f.eks. vand og foderforsyning er ekstrem vigtig. Derfor er det vigtigt at vælge en el installatør, der har særlig erfaring med opgaver i landbruget. Vi forstår, hvordan vi tilpasser vores arbejde, så vi forstyrrer produktionen mindst muligt.

stensbjerg el landbrug

Installationseftersyn på landbrugsbedrifter

Stensbjerg El udfører installationseftersyn efter gældende regler på landbrugsejendomme. Det gælder både for produktionsbygninger og beboelse. Det er Forsikring og Pension, som har fastsat fremgangsmåden i de skemaer, vi bruger i eftersynet. Disse er lavet ud fra de mest forekommende fejl på el installationer i landbruget. Derfor vil de fleste landmænd også kunne hente en besparelse på forsikringspolicen, hvis de får lavet et installationseftersyn.

Ud over den umiddelbare besparelse er der også en vis tryghed i at vide, at alle installationer er både lovlige og funktionelle, så risikoen for fejlfunktion og brand er så lav som muligt.

Styring af produktionsudstyr

Vi er specialiseret i at leverer og servicere styring af alle typer af produktionsanlæg i landbruget. Det kan f.eks. være malkeanlæg, udmugningsanlæg, korntørringsanlæg og meget mere. Vi har døgnbemandet service.

Kontakt landbrugets el installatør

Vi er klar til at yde den bedst tænkelige service til landbrugsbedrifter i hele region Sjælland. Er der behov for at dine installationer skal gennemgås, så kontakt os i dag.

    Kontrolspørgsmål:

    Find kontaktoplysninger