Byggestrøm er en midlertidig strømforsyning, forsynet fra opsatte byggestrømstavler forsynet enten fra eksisterende forsyning eller fra en ny midlertidig. Stensbjerg El leverer, monterer og udlejer byggestrømstavler med tilhørende kabler til både byggeriet og til arrangementer. Vi råder over eget udstyr op til 250A, og er der en sjælden gang brug for mere, har vi professionelle samarbejdspartnere, hvorfra større materiel kan hentes.

byggestroem-el-installatoer

Byggestrøm til byggepladser

Når en byggeplads etableres, er el installatøren en central aktør. For ingen byggeplads fungerer uden strøm. Vi trækker kabler til både skurvogne og materiel, og vi sikrer at byggepladsbelysningen lever op til gældende krav.

Ved vinterbyggeri lægger vi ofte varmetråde ved skurvognenes vandforsyning for at undgå frosne rør.

Når Stensbjerg El står for byggestrømmen, er du sikker på, at alt er lavet både efter reglerne og på den mest optimale måde. Alle andre håndværkere er afhængige af, at byggestrømmen fungerer problemfrit, så det er nødvendigt, at el installatøren har erfaring med at kable byggepladser op.

Vi har byggestrømstavler i alle størrelser. Vi beregner kapacitetsbehovet på den enkelte byggeplads, og vi står for al kontakt med forsyningsselskabet, så vi sikrer, at den rigtige kapacitet er til rådighed, og at de nødvendige målere er korrekt monteret og fungerer.

Belysning på byggepladser

Arbejdstilsynet har fastsat omfattende og klare regler for belysning af både adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser i Danmark. Her er regler for lysets styrke og regelmæssighed. Vi råder over alt udstyr til både at etablere et fornuftigt arbejdslys på byggepladsen og at sikre, at belysningen lever op til de mange krav. Arbejdstilsynet har præcise regler for hvordan belysningen kontrolleres. Vi kender disse regler, så vi selv kan foretage kontrollen, før Arbejdstilsynet kommer. På den måde sikrer vi, at byggeriet ikke bliver forsinket på grund af noget så konkret som fejlagtig byggepladsbelysning.

Byggestrøm ved arrangementer

Når vejret begynder at blive mildt, elsker danskerne at holde store udendørs arrangementer. Vi ved, at de steder, hvor arrangementerne holdes ofte er uden permanent strømforsyning. Derfor er der brug for byggestrøm. Der bruges strøm til både scene-, lyd- og lysanlæg og til barer og toiletter. Der skal naturligvis også være en vis belysning ved større arrangementer.
Vi er vant til at hjælpe både festivalarrangører og foreninger med at dimensionere og etablere byggestrømmen til arrangementer i alle størrelser.

Udlejning af byggestrøm

Vi råder over et stort lager af materiel til byggestrøm, så vi ikke blot kan etablere de byggepladser, hvor vi selv arbejder, men også kan leje udstyr ud til andre byggepladser.

Desuden udlejer vi varmeblæsere og affugtningsanlæg når byggerier skal udtørres.

Vi er også leveringsdygtige i belysningsanlæg i alle størrelser.
Alt vores udlejningsmateriel leveres og monteres efter nærmere aftale.

    Kontrolspørgsmål:

    Find kontaktoplysninger