I professionelle sammenhænge er det afgørende, at el installationerne er optimeret til den bedste ydelse. Det gælder både for energiforbrug og for effektiv professionel lyssætning, og som fagfolk rådgiver vi gerne om dette.Stensbjerg El håndterer selvfølgelig også alle former for installation, vedligeholdelse og reparation i butikker og på kontorer.

Energioptimering i detailhandel

Der stilles stadig større krav til el installation både i butikken, på lageret og i resten af lokalerne. Der er især to faktorer, som spiller ind både ved nybyggeri, ved tilbygning og ved ændringer i eksisterende byggeri.

el-installation-stensbjerg

Energibesparelser

Det første fokuspunkt er energioptimeringen. De fleste ved godt, at der er mange penge at spare på driften, når man skifter glødepærer, energisparepærer eller lysstofrør ud med moderne LED-belysning herunder etablering af automatisk lysstyring ikke mindst. I detailhandelen, hvor man er afhængig af god belysning i hele butikkens åbningstid – og mere til, er der virkelig mange penge at spare. Vi hjælper gerne med at finde de optimale lysløsninger.

Vi finder også mange energislugende apparater, når vi energioptimerer butikker. Også her står vi klar med råd om, hvad der bør skiftes ud.

Lyskvalitet og kundeadfærd

Ud over besparelserne er der også direkte penge at tjene på professionelt lys. Vi ved, hvordan forskellige farvetemperaturer og lysstyrker leder kunderne de rigtige steder hen, og hvordan ordentligt lys præsenterer varerne bedst muligt. Det har direkte indflydelse på omsætningen, så vi er ikke i tvivl om, at du bør vælge en el installatør med specialviden om detailhandel, når du skal forbedre lyset i din butik.

el-installation

El i liberale erhverv

Også på kontorer er der masser af penge at spare på energioptimering. Igen er LED-belysning løsningen. Vi gennemgår gerne dine kontorer og hjælper med at finde de lyskilder, som sikrer ordentligt arbejdslys til dine medarbejdere med væsentligt lavere driftsomkostninger. Vi ved også, at godt arbejdslys ved skrivebordet er med til at gøre kontormedarbejdere både mere tilfredse og mere effektive. Ligeledes er der store besparelser ved at etablere automatisk lysstyring, tidsstyret sluk af maskiner m.m.

Hvidevarer for professionelle

Vi installerer, vedligeholder og reparerer hvidevarer i både detailhandel og liberale erhverv. Hvis dine hvidevarer ikke fungerer, risikerer du at skabe mistrivsel blandt dine medarbejdere. Vi hjælper dig med at vælge hvidevarer i professionel kvalitet, og som el installatører med fokus på erhverv og detail sørger vi for at holde dine hvidevarer kørende.

El installation erhverv

Både ved nybyggerier og ved om- og tilbygninger bør du tage en erfaren el installatør med på råd, så du sikrer, at der er taget højde for både nutidens og fremtidens krav til el installationer såsom lys, kraft, netværksinstallationer m.fl.. Måske bør dine el installationer tilrettelægges fleksibelt, så du får flere indretningsmuligheder i dit nye erhvervsbyggeri.

Vi fortråder og tilslutter også ventilationsanlæg, og udskifter defekte dele i disse, så du er sikret det bedst mulige arbejdsmiljø på dit kontor, på dit lager eller i din butik.

Lad os rådgive dig om, hvordan de bedste løsninger optimerer både energiforbrug og arbejdseffektivitet i forbindelse med ombygning, tilbygning og nybyggeri.

    Kontrolspørgsmål:

    Kontakt os og få de bedste råd